Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie

28-136, Nowy Korczyn

ul. Partyzantów 13

tel. 413771020

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 25 stycznia 2022

Jesteś tutaj: Start / Tryb działania

Tryb działania

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie  działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm. )

 

Dyrektor Szkoły, kierując działalnością  Szkoły, zgodnie ze swoimi kompetencjami ,wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia wewnętrzne.

 

Rada Pedagogiczna, realizując swoje ustawowe zadania, podejmuje uchwały.

 

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych  organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór  pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach Szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

Samorząd Uczniowski formułuje wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły , przedstawia je pozostałym organom Szkoły.

 

 

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-03-31 11:55przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-03-31 11:55przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie
Odwiedziny:98

  • Brak wpisów.