Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie

28-136, Nowy Korczyn

ul. Partyzantów 13

tel. 413771020

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 25 stycznia 2022

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie nauczania, kształcenia  i wychowania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb.

 

Cele i zadania  Szkoły wynikają z przepisów prawa oświatowego, w tym przede wszystkim z :

 

1 . Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2 . Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

3 . Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-03-31 12:13przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-03-31 12:13przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie
Odwiedziny:80

  • Brak wpisów.